Aktuálně Oční ambulance Lékaři Ceník služeb Kontakty

OČNÍ ORDINACE


Laserové oční operace

TOPOKO

Profesní životopis www.topoko.cz

Doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

Lékař a specialista v oboru oftalmologie

narozen 27.12.1969 v Přerově.
Vzdělání: v roce 1988 maturita, 1988-1994 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 2002-2005 postgraduální doktorské studium, obor oftalmologie, LF UK Hradec Králové.
Akademické a vědecko-pedagogické tituly a hodnosti: 2005- Ph.D.- téma dizertační práce "Léčba vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace".
26.4.2018 obhájena před VR LF MU Brno habilitační práce na téma: "Léčba makulárního edému". K 1.7.2018 jmenován raktorem MU Brno docentem očního lékařství.
Specializace: 1996 - atestace I. stupně z oftalmologie, 2002 atestace II. stupně z oftalmologie. Specializuje se na konzervativní i chirurgickou léčbu chorob zadního očního segmentu, zvláště sklivce a sítnice.
Zaměstnání: Od 1.8. 1994 sekundární lékař na Oční klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, od 1.9.1999 odborný asistent na Oční klinice Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, od 1.9.2002 zástupce přednosty pro výuku oftalmologie na Oční klinice Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Ocenění vědecké práce: v letech 2001 až 2004 oceněn předsednictvem České vitreoretinální společnosti mezi mladými lékaři České republiky ve věku do 35 let za svou přednáškovou činnost týkající se problematiky chorob sítnice.
Pedagogická činnost:Výuka pregraduálních studentů.
Od ledna 2000 do června 2009 tajemník klinických seminářů Oční kliniky FN a LF UP v Olomouci, každoročně spolupodíl na organizaci 4 oblastních seminářů s názvem Olomoucký oftalmologický seminář a jedné celostátní konference s názvem Vejdovského olomoucký vědecký den.
Účast na řešení grantů a výzkumných záměrů: v roce 2000 úspěšně řešený interní grantový projekt Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 13501101 na téma: Výzkum řečiště cévnatky oka u pacientů s centrální serózní chorioretinopatií. V letech 1999-2003 spoluřešitel projektu: Komplexní oftalmologická péče o diabetika - součást výzkumného záměru MSM 151100001: Molekulární poruchy metabolismu sacharidů a tuků - jejich klíčová role při vzniku, vývoji a léčbě masových onemocnění srdce a cév.
Členství v odborných společnostech: American Academy of Ophthalmology – člen, Česká oftalmologická společnost – člen, Česká vitreoretinální společnost – člen dozorčí rady (2010-2016), člen výboru (2016-dosud), Komise pro státní zkoušky bakalářského studijního oboru Optometrie – člen.
Přednášky na vědeckých kongresech a sympoziích: celkem 117 přednášek, 4 v zahraničí.
Publikace: autor či spoluautor 50 odborných prací v domácích i zahraničních časopisech (31 první autor).

 

doc. Chrapek

Aktuální nabídka
Pro rok 2016 pro Vás opět připravujeme řadu akcí.

Sledujte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

 Děkujeme Vám za Vaši přízeň v roce 2015 a do příštího přejeme hlavně zdraví.

Objednejte si termín nyní
Ordinační doba
Po:  8:00 - 12:00   13:00 - 17:00 
Út:   8:00 - 12:00   13:00 - 17:00                
St:   8:00 - 12:00   13:00 - 17:00 
Čt:   15:30 - 19:30  
Pá:  8:00 - 12:00Standardní ordinační hodiny

 
  Kde nás najdete

Oční ordinace Olomouc
Pavelčákova 12, Olomouc
Další informace

Zájímají Vás ještě další detaily zákroku?
Napiště nám nebo volejte
info@topoko.cz | 585 204 389 | 602 587 739     © 2013 Copyright TOP OKO s.r.o. | Důležité odkazy: Oční ordinace Olomouc